VIP Tehnika LVS

VIP Tehnika LVS

Share:

Višestepena centrifugalna pumpa.

Max. protok: 336,67l/min   I   Max visina dizanja: 160m

SKU: LVS Category:
5 1280x1280 1

Opis

Višestepenu centrifugalnu pumpu LVS karakteriše kompaktan dizajn, izuzetno dobra efikasnost, niska buka, jednostavna instalacija, lak servis i laka zamena zaptivki. Svi delovi u kontaktu sa medijumom od AISI 304.

Pumpa je pogodna za pumpanje medija viskoznosti vode, neeksplozivna, djelimično agresivna, sa niskim sadržajem čestica pijeska. Dizani materijali ne smiju se hemijski izliti na materijal pumpe. Ako viskoznost ili gustina dizanog medija odstupa od viskoziteta ili gustine vode, to može dovesti do preopterećenja elektromotora. Prije svake takve upotrebe potrebno je konsultovati se sa dobavljačem.

Specifikacije:
Protok: do 22 m³/h (366,67 l/min)
Visina dizanja: do 160 m
Temperatura medija: od -15 C °C do 120 C °C
pH: od 3 do 9
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni pritisak u kućištu: 33 b
Elektromotor: prema IEC standardu, hlađen vlastitim ventilatorom, stepen zaštite IP55, standardni naponi 1 × 220 – 230 V ili 3 × 400 V
F = prirubnica prema DIN standardu, ugrađena mehanička klizna zaptivka, VITON zaptivka

Upotreba:
za vodovodne sisteme
za podizanje pritiska u visokim zgradama
za transport vode na većim visinskim razlikama
za održavanje pritiska u zatvorenim cevima za vodu pod pritiskom
u industriji na postrojenjima za pranje i čišćenje, sistemima za hlađenje i grijanje, u sistemima za pripremu vode kao što su ultra filtracija, reverzna osmoza, destilacijski sistemi
u tehnici bazena
u sistemima za navodnjavanje i navodnjavanje
sistemi za zaštitu od požara

Brand

VIP Tehnika

VIP Tehnika prisutna je na slovenskom tržištu od 2004. U razdoblju do kraja 2011. prodali su pumpi u vrijednosti od preko 25 milijuna eura, što znači preko 100.000 jedinica.
5 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X