Zenit DGP

Zenit DGP

Share:

Podvodne pumpe za odvodnju sa rotorom VORTEX

Max. protok: 6,084l/min   I   Max visina dizanja: 17,9m

SKU: DGP Category:
8 1 1280x1280 1

Opis

Osnovne prednosti DGP:

DGP profesionalne podvodne pumpe sa radnim kolom VORTEX, izrađene od sivog liva. Namijenjeni su otpadnim i fekalnim vodama. Sa ugrađenom dvostrukom brtvom od silicijum-karbida u obrnutom položaju ispred uljne komore i dodatnom grafitnom brtvom koja štiti uljnu komoru. Motor hlađen uljem.

Upotreba:

 • za težu upotrebu
 • pumpanje bioloških otpadnih voda
 • pumpanje fekalne vode
 • za postrojenja za prečišćavanje
 • za crpne stanice otpadnih voda višeg nivoa u industriji i kanalizacionim sistemima

Tehnički podaci:

 • Protok: do 365,04 m³ / h (6.084 l / min)
 • Visina podizanja: do 17,9 m
 • Motor: 2/4 poli
 • Snaga motora: 4,6 kW ÷ 16,4 kW
 • Propusnost čvrstih tvari: do 102 mm
 • Maksimalna visina usisavanja: 20 m
 • Maksimalna radna temperatura: 40 ° C

Brand

Zenit

8 1 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X