VIP Tehnika hidrostanica tip HFHP

VIP Tehnika hidrostanica tip HFHP

Share:

Hidrostanica s 1-4 pumpe, sve frekvencije regulirane regulatorom                                                                                        frekvencije VOGEL tip HYDROVAR.

SKU: HFHP Category:
5 1280x1280 1

Opis

Osnovne prednosti in značilnosti hidropostaje tipa HFHP :
 • Hidrostanica se sastoji od 1-4 centrifugalne pumpe
 • Sve pumpe koje čine hidrostanicu su frekventno regulisane
 • Kod takve hidrostanice mogu se implementirati dvije metode regulacije. Na primjer ako trenutna potrošnja u sistemu koji se sastoji od dvije pumpe poraste na 150% nominalnog kapaciteta jedne pumpe, potrošnja se može podijeliti na sljedeći način:
  svaka pumpa uzima polovinu potrebnog kapaciteta (svaka 75%)
  jedna od pumpi radi sa 100% svog nazivnog kapaciteta, dok druga preuzima preostali kapacitet (50% u ovom slučaju)
 • Uz regulaciju frekvencije pomoću HYDROVAR regulatora, do 4 pumpe se mogu spojiti jedna na drugu
 • Omogućava cikličan rad pumpi i time ravnomerno mehaničko habanje svih pumpi
 • Omogućava zaštitu od “suvog” rada pumpe
 • Zaštita od kavitacije
 • Uključuje daljinsku signalizaciju
 • Povezivanje različitih manometara
 • Automatsko prebacivanje između pumpi u slučaju kvara ili smetnje u radu
 • Jednostavno napajanje
 • Velike posude pod pritiskom su eliminisane
 • Sa frekventnim regulatorima tipa HYDROVAR moguće je nadograditi bilo koju postojeću klasičnu hidrostanicu tipa MHP ili hidrostanicu drugih proizvođača ili opremiti svaku pumpu regulacijom frekvencije
 • Potrebno je manje komponenti sistema (sklopke i upravljački uređaji).
 • Manje startne struje
 • Nema povrata
Osnovna shema hidrostanice s tri pumpe (HFHP):

Hidrostanica se može napraviti s bilo kojom drugom kombinacijom pumpi. Po dogovoru je moguće skriveno.

1. pumpa s HYDROVAR-om
2. ekspanzijska posuda
3. zaporni ventili
4. nepovratni ventili
5. kontrola tlaka napajanja
6. manometri
7. senzori tlaka
8. ormar za na

Brand

VIP Tehnika

VIP Tehnika prisutna je na slovenskom tržištu od 2004. U razdoblju do kraja 2011. prodali su pumpi u vrijednosti od preko 25 milijuna eura, što znači preko 100.000 jedinica.
5 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X