GVP Standardna zavojna pumpa

GVP Standardna zavojna pumpa

Share:

Standardni tip zavojne (vijačne) pumpe za sve industrijske namjene, kapaciteta do 240m3/h i pritiska do 70 bara.

SKU: GVP Category:
1 1 1280x1280 1

Opis

Osnovne prednosti GVP :

Standardni tip zavojne (vijačne) pumpe za sve industrijske namene, kapaciteta do 240m3/h i pritiska do 70 bara.

Brand

Gumel-pumpe

Zavojna (vijačna) pumpa spada u red najjednostavnijih konstrukcija pumpi koje kontinualno prebacuju materijal od usisne prema izlaznoj strani. Protok proporcionalan broju obrtaja pumpe. Jednostavnom promenom broja obrtaja pogonskog dela pumpe menja se i protok materijala (m3/h). Ova osobina zavojnih (vijačnih) pumpi je važna kod korišćenja zavojne pumpe kao pumpe za doziranje.
1 1 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X