Zavojne pumpe sa košem GVP-K

Zavojne pumpe sa košem GVP-K

Share:

Pogodna je za transport materijala sa manjom mogucnošću tečenja i manjim sadržajem tečne faze

SKU: GVP-K Category:
1 1 1280x1280 1

Opis

Pumpa ima ugrađeni puž u kućištu pumpe koja ima oblik koša sa pravougaonom prirubnicom i čeonim priključkom na cevovod. Pogodna je za transport materijala sa manjom mogucnošću tečenja i manjim sadržajem tečne faze kao što su npr. voćne kaše, sveže koštičavo voće (višnje, šljive i sl.), vinska komina, slad, uljne paste, kvasac, kit mase i dr.

Brand

Gumel-pumpe

Zavojna (vijačna) pumpa spada u red najjednostavnijih konstrukcija pumpi koje kontinualno prebacuju materijal od usisne prema izlaznoj strani. Protok proporcionalan broju obrtaja pumpe. Jednostavnom promenom broja obrtaja pogonskog dela pumpe menja se i protok materijala (m3/h). Ova osobina zavojnih (vijačnih) pumpi je važna kod korišćenja zavojne pumpe kao pumpe za doziranje.
1 1 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X