Mjerač nivoa zraka

Mjerač nivoa zraka

Share:

Level – Start

SKU: Level – Start Category:
3 1 1280x1280 1

Opis

Osnovne prednosti Mjerač protoka zraka:

Mjerač nivoa mod. Level-Start je dizajniran za praćenje nivoa aktiviranja električnih pumpi instaliranih za podizanje otpadne vode proizvedene u urbanim i industrijskim područjima i na farmama za uzgajanje životinja. Pokazao se posebno pouzdanim za teške radove gdje nagrizanja zbog masnoće ili deterdženata ili lažni signali izazvani površinskom pjenom ometaju redovan rad ostalih regulacijskih sistema. Level-Start se može isporučiti instaliran u upravljačkoj i zaštitnoj ploči električne pumpe ili kao zasebna jedinica u plastičnom kućištu ojačanom fiberglasom sa zaštitom IP55 za ugradnju zajedno sa već postojećim upravljačkim uređajem. Pneumostatički prenosni mjerni sustav nema električne krugove ili kontakte u spremniku, pa je stoga pogodan za ugradnju u prisustvu plina. Jedna sonda dovoljna je za regulaciju nivoa nekoliko pumpi. Operacije periodičnog održavanja za čišćenje plovaka više nisu potrebne.

Brand

Caprari

3 1 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X