Horizontalne VC pumpe

Horizontalne VC pumpe

Share:
SKU: VC pumpe Category:
7 1280x1280 1

Opis

Opis

Horizontalne višestepene pumpe su namenjene za pumpanje čiste hladne ili tople vode sa temperaturom do 130°C. Korisni su za snabdijevanje stambenih kuća i naselja vodom ili za crpljenje tehnološke vode. Ugrađuju se u sisteme za navodnjavanje, u hidroforetske uređaje, u hidrantske mreže ili u sisteme tople vode. U tehnološkim procesima su korisni za pumpanje svih kemijski neutralnih tekućina koje ne sadrže abrazivne čestice viskoziteta sličnog viskozitetu vode.

 

Tehničke karakteristike

Protok: od 70 do 350 l/min
Visina pumpe: do 78m
Snaga motora: 1,5 ÷ 4kW
Napajanje: 3-fazno (400V)
Temperatura medija: od 0°C do +130°C
Temperatura okoline: od 0°C do +40°C
Visina usisavanja: do 7m
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kućišta: 15 bara
Težina: 36 – 60 kg

Horizontalne višestepene pumpe se izrađuju u monoblok izvedbi sa zajedničkim vratilom elektromotora i pumpnog dela, pumpni deo sa odlivcima od sivog livenog gvožđa i mesinga. Svaki stepen pumpnog dijela sastoji se od vodilice, vodilice i kućišta stupnja. Kućišta su zaptivena zajedno sa zaptivkama. Osovina pumpe (VC…S) su zaptivena mehaničkim zaptivkama. Tlačni priključci pumpi su opremljeni unutrašnjim navojem. Usisni priključci pumpi su izvedeni bez kontraprirubnica sa unutrašnjim navojem u poklopcu pumpe. Pogonski elektromotori su vazdušno hlađeni trofazni motori sa stepenom zaštite IP54 i klasom izolacije F. Elektromotori imaju ugrađene radijalno zatvorene ležajeve. Motori snage do 2,2kW namijenjeni su za direktno pokretanje, dok su motori snage 3kW i više namijenjeni za meko (y/Δ) pokretanje.

Svrha upotrebe

za upravljanje pitkom vodom
za domaću upotrebu za nabavku porodičnih kuća
snabdijevanje objekata toplom i hladnom vodom
za sisteme za navodnjavanje
autopraonica
farme
oprema za bazen
industrijske svrhe
za pumpanje hemijski neutralnih tečnosti
vodovodne sisteme
sistemi za zalivanje i navodnjavanje

Brand

Elko MB

7 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X