Bunarske pumpe MC4

Bunarske pumpe MC4

Share:
SKU: MC4 Category:
3 1 1280x1280 1

Opis

Osnovne prednosti MC4:

Podvodni jednofazni i trofazni asinhroni motori koji se mogu premotati, izričito su dizajnirani za upotrebu sa “E” serijskim pumpama. Napravljeno u 2 stupa, napunjeno vodom. NEMA standardi za 4 ”.

Brand

Caprari

3 1 1280x1280 1
13 1280x1280 1
1 1 1280x1280 1
2 1 1280x1280 1
12 1280x1280 1
4 1280x1280 1
11 1 1280x1280 1
3 1 1280x1280 1
9 1 1280x1280 1
8 1 1280x1280 1
5 1280x1280 1
10 1280x1280 1
7 1280x1280 1
X